U potrazi smo za najkreativnijom fotografijom!

U potrazi smo za najkreativnijom fotografijom!

Uskoro započinje nagradni natječaj “Moslavina u okviru”. Što vam je činiti?

Kao prvo, pridružite nam se na Danima Moslavine, ovaj četvrtak u 19h, pronađite naš foto okvir, uslikajte se i budite kreativni.

Kao drugo, fotka vam je super ispala? Prijavite se s njom na nagradni natječaj!

  1. Objavite fotografiju na svom Facebook profilu
  2. Označite @‌Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije
  3. U opis fotografije napišite “I ja sam u centru zbivanja.”
  4. Na kraju objave stavite hashtag #centarzbivanja

Na taj način ulazite u bubanj za izbor najkreativnije fotografije, a pobjednika nagrađujemo ručkom ili večerom za dvoje u restoranu Moslavačka priča!

Vrijedi zaigrati, zar ne?
Vidimo se u centru zbivanja na Danima Moslavine!

 Nagradni natječaj završava 24.11. u 18:00

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„MOSLAVINA U OKVIRU“

 

1. Organizator

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Moslavina u okviru“ je Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, Ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44000, Sisak, MBO: 05663202, OIB: 41704361011.

2. Trajanje

Natječaj započinje 23.11.2023. u 19:00, a traje do 24.11.2023. u 18:00.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe. Maloljetni sudionici polažu pravo sudjelovanja u skladu sa zakonom. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora i poduzeća čija promidžba je cilj ovog nagradnog natječaja, kao ni njihovi rođaci. Također, pravo na sudjelovanje nemaju svi oni koji su osvojili nagradu u posljednja 3 (tri) mjeseca u nagradnim natječajima u organizaciji Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije.

Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika, obvezno je znanje roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost sa ovjerenim potpisom kod bilježnika.

4. Tijek i pravila natječaja

U razdoblju od 23.11.2023. do 24.11.2023. sudionici se mogu prijaviti postavljanjem fotografije na osobnom profilu na društvenoj mreži Facebook koju su kreirali koju su kreirali u Kulturno-povijesnom centru Sisačko-moslavačke županije tijekom manifestacije „Dani Moslavine“. Fotografija mora sadržavati foto okvir koji je fizički smješten u zgradi Kulturno-povijesnog centra SMŽ.

Zadatak je kreirati fotografiju koristeći foto okvir, objaviti ju na osobnom profilu na Facebooku, označiti Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, napisati: „I ja sam u centru zbivanja“ te koristiti hashtag (oznaku) #centarzbivanja. Fotografija mora biti javna. Cilj je napraviti što originalniju fotografiju.

Svaki sudionik ima pravo sudjelovati s jednom fotografijom.

Kriteriji po kojem se bira najbolja fotografija je originalnost i kreativnost, a pobjednika će izabrati stručni žiri: Ivica Valent, Boris Savić i Miroslav Arbutina Abre. 

Svako sudjelovanje koje će uključivati i opisivati bilo koju vrstu nasilja ili koji će sadržavati opasne radnje s mogućim opasnim ozljedama se neće tolerirati te će biti izbrisano.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti za bilo koju drugu nagradu, ali je prenosiva.

5. Rezultati natječaja

Ime dobitnika bit će objavljeno od strane Organizatora po završetku nagradnog natječaja „Moslavina u okviru“, najkasnije do 28.11.2023. putem društvene mreže, odnosno Facebook profila Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije. Dobitnik je osoba na koju glasi Facebook profil (ime i prezime osobe na koju glasi Facebook profil koji je objavio fotografiju i učinio sve ostale korake iz točke 4.) bez obzira koliko je osoba na fotografiji.

Dobitnik pristaje da se njegovi podaci (ime i prezime, mjesto stanovanja) objave na Facebook stranici u svrhu obavještavanja dobitnika.

6. Nagrada

Nagrada za najbolju fotografiju je večeraili ručak za dvoje u restoranu Moslavačka priča.

Dobitnik će biti naknadno obaviješteni od strane Organizatora o načinu upotrebe nagrade.

Ako dobitnik ne odgovori na obavijest o dobitku nagrade do 30.11.2023., nagradu neće moći realizirati.

Sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe, odnosno protekom roka iz članka 6 ovog pravilnika.

7. Izuzimanje Facebook društvene mreže

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi korisnici Facebook društvene mreže. Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira igru ili natječaj.

Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja ili igre te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

8. Zaštita osobnih podataka

Podatke iz točaka 5 i 6 ovog pravilnik organizator natječaja prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju organizatora da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj.

Organizator se obvezuje da će s osobnim podacima koje prikupimo čuvati u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je je Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, Ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44000, Sisak, MBO: 05663202, OIB: 41704361011. Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka kontaktirati navedenu Instituciju.

U svrhu provođenja nagradnog natječaja, organizator će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Organizator će osobne podatke sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja nagradnog natječaja, te po završetku natječaja.

Sudionik ima u svakom trenutku ima sljedeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje , pravno na ograničenje obrade , pravo na prenosivost podataka.

Organizator će u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka, a prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno ispunjenje svrhe u člancima 5 i 6 ovog pravilnika.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime mogu koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

9. Završne odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju službena pravila nagradnog natječaja samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Organizator ima pravo prekinuti ili promijeniti natječaj u bilo kojem trenutku bez prethodne najava i bez posebnog obrazloženja.

Organizator ima pravo ukloniti svaki sadržaj koji je uvredljiv na nacionalnoj, rasnoj, vjerskoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Svi eventualni sporovi pokušati će se riješiti sporazumno.

U slučaju da spor između sudionika nagradnog natječaja i Organizatora odgovoran je Trgovački sud u Zagrebu.

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom.

.