O nama

O nama

Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije
Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak
OIB 41704361011
MB 05663202

Kulturno-povijesni centar nastao je odlukom Županijske skupštine 21. prosinca 2021. godine spajanjem Interpretacijskog centra baštine Banovine, ulica Matije Gupca 31, Petrinja i Kulturnog centra Braće Radić Desno Trebarjevo 78.

Sjedište Kulturno-povijesnog centra je u ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak.

Prostor Sisačko-moslavačke županije bilježi kontinuitet naseljenosti i povijesnih mijena kroz više tisućljetno razdoblje. Urbanizacijom i modernijim načinom života tradicijskoj kulturi i baštini prijeti potpuni nestanak. Kako bismo taj segment ljudskog života i djelovanja na ovim prostorima sačuvali od zaborava, zadaća Centra je raditi na očuvanju i bilježenju tradicijske kulture, baštine i povijesti.

Poseban segment rada Centra odnosit će se na povijesna istraživanja i prezentaciju procesa i događaja na prostoru koji obuhvaća Sisačko-moslavačka županija, a koji nisu do sada bili u dovoljnoj mjeri izloženi i prezentirani široj javnosti. 

Djelovanje Kulturno-povijesnog centra bit će obuhvaćeno kroz sljedeće djelatnosti:

 • predstavljanje i promicanje materijalne i nematerijalne povijesne, kulturne i prirodne baštine na području Sisačko moslavačke županije i njeno stavljanje u funkciju radi unaprjeđenja ponude kulturnih sadržaja u svrhu razvoja kulturnog turizma,
 • predstavljanje i promicanje lokaliteta od kulturno-povijesnog značenja na području Sisačko moslavačke županije te osmišljavanje programa njihovog oživljavanja i dostupnosti, primjerenoj svrsi kulturne ponude, a u skladu s odgovarajućim mjerama zaštite i važećim propisima,
 • promocija izvorno lokalnog, tradicionalnog i suvremenog stvaralaštva na području svih vidova umjetničkog izričaja, umjetničkog obrta, kućne radinosti i amaterizma, te u tu svrhu organiziranja radionica, likovnih izložbi te glazbeno-scenskih i drugih događanja,
 • promocija, prezentacija i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata,
 • pripremanje i održavanje stalnih, povremenih i pokretnih izložbi,
 • edukativna djelatnost,
 • izdavačko-informativna djelatnost,
 • prodaja svojih suvenira, promotivnih materijala i publikacija ,
 • suradnja s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unaprjeđenja svoje djelatnosti i rada,
 • organiziranje i koordiniranje stručnih i znanstvenih istraživanja,
 • domaća i međunarodna suradnja s udrugama, fizičkim osobama i ustanovama na području kulture
Ravnatelj: Ivica Valent, prof.
Upravno vijeće:
Ivanka Roksandić, prof. – predsjednica
Ivan Nekvapil – član
Martina Mladenović, dipl. nov. / dipl. muz. – član