Pravila nagradnog natječaja „Najbolja maska“

Pravila nagradnog natječaja „Najbolja maska“

Pravila nagradnog natječaja „Najbolja mask

1. Organizator

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „NAJBOLJA MASKA“ je Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, Ul. kralja Tomislava 5, 44000, Sisak, MBO: 05663202, OIB: 41704361011. 

2.Trajanje

Natječaj započinje 29.01.2024. u 15:00, a traje do 02.02.2024. u 12:00.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe. Maloljetni sudionici polažu pravo sudjelovanja u skladu sa zakonom. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora i poduzeća čija promidžba je cilj ovog nagradnog natječaja, kao ni njihovi rođaci. Također, pravo na sudjelovanje nemaju svi oni koji su osvojili nagradu u posljednja 3 (tri) mjeseca u nagradnim natječajima u organizaciji Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije.

Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika, obvezno je znanje roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost sa ovjerenim potpisom kod bilježnika. 

4. Tijek i pravila natječaja

U ponedjeljak, 29.01.2024. na Facebook profilu Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije bit će objavljene fotografije koje su kreirane na događaju Tradicijskih maškara Sisačko-moslavačke županije (vrijeme održavanja 26.01.2024.). 

Fotografije će biti objavljene u tri različite objave jer se nagradni natječaj dijeli na tri kategorije: Najbolja pojedinačna maska, Najbolja grupna maska, Najbolja dječja maska.

Sve osobe koje su se fotografirale u foto okviru na navedenom događaju te pristale na objavu fotografija, pristaju na sudjelovanje u nagradnom natječaju. Kriterij za pobjednika je prikupljanje oznaka „like“ ili drugih reakcija ispod fotografija. Pobjednik Nagradnog natječaja bit će sudionik koji će po isteku trajanja Nagradnog natječaja ispod svoje fotografije imati najviše oznaka „like“, odnosno reakcija drugih korisnika Facebooka, svatko u svojoj kategoriji. 

U kategoriji najbolja pojedinačna maska i Najbolja dječja maska, svaki sudionik ima pravo sudjelovati s jednom fotografijom.

Svako sudjelovanje koje će uključivati i opisivati bilo koju vrstu nasilja ili koji će sadržavati opasne radnje s mogućim opasnim ozljedama se neće tolerirati te će biti izbrisano. 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost niti za bilo koju drugu nagradu, ali je prenosiva.

5. Rezultati natječaja

Imena dobitnika bit će objavljena od strane Organizatora po završetku nagradnog natječaja „NAJBOLJA MASKA“, najkasnije do 05.02.2024. putem društvene mreže, odnosno Facebook profila Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije.

Dobitnici pristaje da se njegovi podaci (ime i prezime, mjesto stanovanja) objave na Facebook stranici u svrhu obavještavanja dobitnika.

6. Nagrada

Nagrade dobitnika su formirane u tri kategorije, tako da su tri dobitnika.

  • Najbolja pojedinačna maska – Obiteljska ulaznica na bazene u Topuskom
  • Najbolja grupna maska – slikanje na radionici Art Janica 12. veljače 2024. godine
  • Najbolja dječja maska – slatki poklon iznenađenja

Dobitnici će biti naknadno obaviješteni od strane Organizatora o načinu upotrebe nagrade.

Ako dobitnik ne odgovori na obavijest o dobitku nagrade do 15.02.2024., nagradu neće moći realizirati. 

Sve obveze organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe, odnosno protekom roka iz članka 6 ovog pravilnika.

7. Izuzimanje Facebook društvene mreže

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi korisnici Facebook društvene mreže. Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira igru ili natječaj.

Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja ili igre te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

8. Zaštita osobnih podataka

Podatke iz točaka 5 i 6 ovog pravilnik organizator natječaja prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju organizatora da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj.

Organizator se obvezuje da će s osobnim podacima koje prikupimo čuvati u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je je Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, Ul. kralja Tomislava 5, 44000, Sisak, MBO: 05663202, OIB: 41704361011. Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka kontaktirati navedenu Instituciju. 

U svrhu provođenja nagradnog natječaja, organizator će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Organizator će osobne podatke sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja nagradnog natječaja, te po završetku natječaja.

Sudionik ima u svakom trenutku ima sljedeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje , pravno na ograničenje obrade , pravo na prenosivost podataka.

Organizator će u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka, a prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno ispunjenje svrhe u člancima 5 i 6 ovog pravilnika.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime mogu koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

9. Završne odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju službena pravila nagradnog natječaja samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Organizator ima pravo prekinuti ili promijeniti natječaj u bilo kojem trenutku bez prethodne najava i bez posebnog obrazloženja.

Organizator ima pravo ukloniti svaki sadržaj koji je uvredljiv na nacionalnoj, rasnoj, vjerskoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Svi eventualni sporovi pokušati će se riješiti sporazumno.

U slučaju da spor između sudionika nagradnog natječaja i Organizatora odgovoran je Trgovački sud u Zagrebu.

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u istom.