Odluka o izboru kandidata

Odluka o izboru kandidata

Kulturno-povijesni centar

Sisačko-moslavačke županije

Ulica I. K. Sakcinskog  26, Sisak

KLASA: 612-01/23-01/01

URBROJ: 2176-164-23-124

U Sisku, 14. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 15. Statuta Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije KLASA 612-01/22-01/01, URBROJ 2176-164-22-07 od 15. studenog 2022. godine i temeljem objavljenog Javnog natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Sisak od 9. studenog 2023. godine, a nakon provedenih testiranja i razgovora s kandidatima ravnatelj Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije donosi sljedeću

ODLUKU o izboru kandidata

I.

1. Kristina Brkić Drnić odabire se kao kandidat za radno mjesto Stručnog djelatnika Odjela kulture i općih poslova na neodređeno, uz probni rad od šest mjeseci.

2. Martina Tarbuk odabire se kao kandidat za radno mjesto Stručnog djelatnika Memorijalnog odjela Domovinskog rata – pripravnik, na određeno godinu dana.

3. Jurica Škofač odabire se kao kandidat za radno mjesto Stručnog djelatnika Odjela baštine na neodređeno, uz probni rad od šest mjeseci.

4. Laura Golik odabire se kao kandidat za radno mjesto administrativni referent – pripravnik, na određeno godinu dana.

5. Milana Žinić odabire se kao kandidat za radno mjesto spremačice, na neodređeno, 4 sata, uz probni rad od šest mjeseci.

II.

Izabrani kandidati dužni su se javiti u Kulturno-povijesni centar, Ulica kralja Tomislava 5, Sisak radi dogovora o stupanju na rad.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                                                                        Ravnatelj:

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                   Ivica Valent, prof. v.r.

Dostaviti:

1. Svim kandidatima, putem javne objave ove Odluke na mrežnim stranicama

Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije

2. Pismohrana

ODLUKU o izboru kandidata