Održana promocija priručnika “Umijeće izrade pukan’ce – Nematerijalno kulturno dobro”

Održana promocija priručnika “Umijeće izrade pukan’ce – Nematerijalno kulturno dobro”

Početak tjedna obilježila je promocija priručnika “Umijeće izrade pukan’ce – Nematerijalno kulturno dobro” autorice Veronike Filipec održana u Strukovnoj školi u Sisku. Priručnik su promovirale autorica Veronika Filipec te suradnice Nerina Eckhel, etnologinja u mirovini, Katica Radošević, predsjednica KUD-a “Čuntićanka” te Martina Mladenović, voditeljica odjela baštine Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije.

Priručnik koji detaljno opisuje izradu pukan’ce divan je primjer zaštite svoje baštine i identiteta te sjajan poticaj za izradu novih nošnji među mlađim generacijama koje mogu revitalizirati i popularizirati ovaj tradicijski način veza našeg kraja.

Pukan’ca je lokalni naziv za bijeli vez na hlačama muške narodne nošnje župe Čuntić upisano u Registru kulturnih dobara RH kao nematerijalno dobro. Nematerijalna baština je živa baština koja nas okružuje: običaji, jezik ples, obredi, slavlja, umijeća. Svrha upisa umijeća izrade veza pukan’ce u Registar kulturnih dobara RH je očuvati umijeće od zaborava te ga podukom i prenošenjem s generacije na generaciju zaštititi od zaborava i nestajanja.(m.m.)