POZIV NA RAZGOVOR KANDIDATA ZA RAVNATELJA KPC-SMZ

POZIV NA RAZGOVOR KANDIDATA ZA RAVNATELJA KPC-SMZ

Kulturno-povijesni centar

Sisačko-moslavačke županije

Ulica I. K. Sakcinskog  26, Sisak

Upravno vijeće

KLASA: 612-01/22-01/01

URBROJ: 2176-164-23-14

Sisak, 16. veljače 2023. godine

 Na temelju raspisanog javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije Klasa: 612-01/23-01/01, Urbroj: 2176-164-23-6 objavljenog 1. veljače 2023. godine u Narodnim novinama broj 12/23, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije Upravno vijeće Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije upućuje

P O Z I V

NA RAZGOVOR

Pozivaju se kandidati/kinje koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja da pristupe na razgovor koji će se održati 21.02.2023. (utorak) s početkom u 15:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo na adresi Rimska ulica 28, Sisak, soba broj 306: 

(inicijali kandidata – ime i prezime) 

I. V. 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

Ovaj poziv bit će objavljen na mrežnoj stranici www.kpc-smz.hr  i na oglasnoj ploči Kulturno-povijesnog centra.

Kulturno-povijesni centar

 Sisačko-moslavačke županije 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

Ivanka Roksandić